Start

MB Rescue utbildar i Första hjälpen och Barnolycksfall

Små barn har små marginaler, att handla rätt i en akut situation räddar liv

OBS! Angående Coronaviruset. Vi beräknar att starta de öppna kurserna i Augusti och vi kommer att lägga in kursdatum under Föräldrautbildning. Vi vill också informera om att det går att boka privata kurser för små grupper.

En rätt utförd hjärt-lungräddning ger barnet en stor chans att överleva. Utbildning ger oss kunskap, trygghet handlingskraft i en akut situation.

MB Rescue har sedan 1995 utbildat föräldrar, skol- och förskolepersonal, föreningar och företag i första hjälpen och barnolycksfall. Vi erbjuder alltid skräddarsydda utbildningar för varje unik arbetsplats.

MB Rescue utbildar även i Brandsäkerhet i hemmet och på förskolor och personal på företag och myndigheter i hjärt-lungräddning

Du kan också gå på en öppen kurs – Läs mer under Föräldrautbildning.