Utbildning i Första Hjälpen och Barnolycksfall

Små barn har små marginaler, att handla rätt i en akut situation räddar liv

En rätt utförd hjärt-lungräddning ger barnet en stor chans att överleva. Utbildning ger oss kunskap, trygghet handlingskraft i en akut situation.

Vi erbjuder även digitala kurser i realtid. De är alltså inte förinspelade och du kan ställa frågor under kursens gång.

MB Rescue har sedan 1995 utbildat föräldrar, skol- och förskolepersonal, föreningar och företag i första hjälpen och barnolycksfall. Vi erbjuder alltid skräddarsydda utbildningar för varje unik arbetsplats.

MB Rescue utbildar även i Brandsäkerhet i hemmet och på förskolor och personal på företag och myndigheter i hjärt-lungräddning