Corona koordinator

Kontakta oss vid behov av Corona koordinator på arbetsplatser och vid sammankomster, inspelningar, produktioner, event m.m. Viktigt och effektivt för alla medverkande.

Vår koordinator är legitimerad sjuksköterska inom intensivvård och har lång erfarenhet av att förhindra smitta.

Vi är med hela vägen och med den utrustning ni behöver. Allt från handsprit till mötesskärm.

Sjukvårdande rådgivning på plats ingår.

Hör av dig till info@mbrescue.se för mer information.

Utbildning i Första Hjälpen och Barnolycksfall

Små barn har små marginaler, att handla rätt i en akut situation räddar liv

En rätt utförd hjärt-lungräddning ger barnet en stor chans att överleva. Utbildning ger oss kunskap, trygghet handlingskraft i en akut situation.

MB Rescue har sedan 1995 utbildat föräldrar, skol- och förskolepersonal, föreningar och företag i första hjälpen och barnolycksfall. Vi erbjuder alltid skräddarsydda utbildningar för varje unik arbetsplats.

MB Rescue utbildar även i Brandsäkerhet i hemmet och på förskolor och personal på företag och myndigheter i hjärt-lungräddning

Du kan också gå på en öppen kurs – Läs mer under Föräldrautbildning.