Start

MB Rescue utbildar i Första hjälpen och Barnolycksfall

Små barn har små marginaler, att handla rätt i en akut situation räddar liv

OBS! På grund av Coronaviruset flyttas de öppna kurserna till maj. Se datum under Föräldrautbildning. Vi vill också informera om att det går att boka privata kurser för små grupper.

En rätt utförd hjärt-lungräddning ger barnet en stor chans att överleva. Utbildning ger oss kunskap, trygghet handlingskraft i en akut situation.

MB Rescue har sedan 1995 utbildat föräldrar, skol- och förskolepersonal, föreningar och företag i första hjälpen och barnolycksfall. Vi erbjuder alltid skräddarsydda utbildningar för varje unik arbetsplats.

MB Rescue utbildar även i Brandsäkerhet i hemmet och på förskolor och personal på företag och myndigheter i hjärt-lungräddning

Du kan också gå på en öppen kurs – Läs mer under Föräldrautbildning.