Corona strateg/koordinator

Vi genomför Covid-19 tester på plats hos er innan sammankomster, inspelningar, produktioner event m.m. och är också er Corona strateg/ koordinator vid dessa sammankomster.

Vår koordinator är legitimerad sjuksköterska inom intensivvård och har lång erfarenhet av att förhindra smitta.

Vi är med hela vägen och med den utrustning ni behöver. Allt från handsprit till mötesskärm.

Sjukvårdande rådgivning på plats ingår.

Hör av dig till info@mbrescue.se för mer information.

Utbildning i Första Hjälpen och Barnolycksfall

Små barn har små marginaler, att handla rätt i en akut situation räddar liv

En rätt utförd hjärt-lungräddning ger barnet en stor chans att överleva. Utbildning ger oss kunskap, trygghet handlingskraft i en akut situation.

Vi erbjuder även digitala kurser i realtid. De är alltså inte förinspelade och du kan ställa frågor under kursens gång.

MB Rescue har sedan 1995 utbildat föräldrar, skol- och förskolepersonal, föreningar och företag i första hjälpen och barnolycksfall. Vi erbjuder alltid skräddarsydda utbildningar för varje unik arbetsplats.

MB Rescue utbildar även i Brandsäkerhet i hemmet och på förskolor och personal på företag och myndigheter i hjärt-lungräddning