Personal- och föräldrautbildning

Personalutbildning i Hjärt-lungräddning och Barnolycksfall

Teori och praktisk träning anpassat efter era behov och önskemål.

Målsättningen med utbildningen är att:

  • Skapa trygghet och handlingskraft i en akut livshotande situation
  • Ge barn och personal en trygg miljö där kunskap i Första Hjälpen finns och där personalen tänker på att förebygga olyckor

 Barn har små marginaler – rätt handlande räddar liv!

Exempel på kursinnehåll:

  • Hjärt-lungräddning
  • Åtgärder vid kvävning, allergiska situationer
  • Barnolycksfall
  • Säkerhetspolicy på förskola och utflykt
  • Läkemedelshantering
  • Brandsäkerhet
  • Ergonomi

Kursen hålls på er arbetsplats och kurstiden är 2-3 timmar. Kursintyg ingår.

Vi erbjuder även digitala kurser i realtid. De är alltså inte förinspelade och du kan ställa frågor under kursens gång.

Öppna kurser för föräldrar i Hjärt-lungräddning och Barnolycksfall

Anmäl dig via e-post till info@mbrescue.se

Det finns inga öppna kurser för tillfället. Vi uppdaterar denna sida när det finns nya kursdatum.