Personal- och föräldrautbildning

Personalutbildning i Hjärt-lungräddning och Barnolycksfall

Teori och praktisk träning anpassat efter era behov och önskemål.

Målsättningen med utbildningen är att:

  • Skapa trygghet och handlingskraft i en akut livshotande situation
  • Ge barn och personal en trygg miljö där kunskap i Första Hjälpen finns och där personalen tänker på att förebygga olyckor

 Barn har små marginaler – rätt handlande räddar liv!

Exempel på kursinnehåll:

  • Hjärt-lungräddning
  • Åtgärder vid kvävning, allergiska situationer
  • Barnolycksfall
  • Säkerhetspolicy på förskola och utflykt
  • Läkemedelshantering
  • Brandsäkerhet
  • Ergonomi

Kursen hålls på er arbetsplats och kurstiden är 2-3 timmar. Kursintyg ingår.

Öppna kurser för föräldrar i Hjärt-lungräddning och Barnolycksfall

Vi uppdaterar denna sida löpande med datum och plats för kurser. Anmäl dig via e-post till info@mbrescue.se

Kurser våren 2021 – Vi återkommer med kursdatum

Vill ni hellre ha en egen kurs så går det bra!
Kursen hålls där ni önskar och på den tid och dag som passar er bäst!

Välkomna att höra av er med önskemål och anmälan!