Personalutbildning

Personalutbildning i Hjärt-lungräddning och Barnolycksfall

Teori och praktisk träning anpassat efter era behov och önskemål.

Målsättningen med utbildningen är att:

  • Skapa trygghet och handlingskraft i en akut livshotande situation
  • Ge barn och personal en trygg miljö där kunskap i Första Hjälpen finns och där personalen tänker på att förebygga olyckor

 Barn har små marginaler – rätt handlande räddar liv!

Exempel på kursinnehåll:

  • Hjärt-lungräddning
  • Åtgärder vid kvävning, allergiska situationer
  • Barnolycksfall
  • Säkerhetspolicy på förskola och utflykt
  • Läkemedelshantering
  • Brandsäkerhet
  • Ergonomi

Kursen hålls på er arbetsplats och kurstiden är 2,5-3 timmar. Kursintyg ingår.

Klicka på denna länk: Larm112 för din egen kom ihåg lista när du larmar 112.